1. Administratieve

En als we het nu even hebben over de eerste groep: burgerfuncties in de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning… waaraan denken we dan?

Deze collega’s hebben geen enkele politiebevoegdheid.

Deze eerste groep van personeelsleden, als component van het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog), bestaat uit niet-politieambtenaren (ook burgerpersoneelsleden genoemd) die in vier niveaus zijn verdeeld: het niveau A, het niveau B, het niveau C en het niveau D. Deze collega’s met een burgerfunctie hebben hetzij administratief-ondersteunende taken, hetzij gespecialiseerde ondersteunende taken. Functioneel bekeken (overzicht) kan je ze eveneens toebedelen aan een functiefamilie of functiegroep.

Bron: www.jobpol.be