4. Blinden en slechtzienden

En als we het nu even hebben over de vierde groep: burgerfuncties in de ondersteuning met een sterk auditieve waarnemingszin … waaraan denken we dan?

Sinds 2007 kent de federale politie, als component van de geïntegreerde politie, een tweede categorie van burgerpersoneelsleden aan wie een bijzondere hoedanigheid is toegekend, namelijk de blinden en slechtzienden die worden ingezet in de “tapkamers” van de politiediensten voor het afluisteren van telefoongesprekken.

De integratie van andersvaliden in de politiediensten is een beleidskeuze die voor zich spreekt. Met het oog op de sociale integratie en de gelijkheid van kansen voor alle burgers van dit land, is deze inzet van blinden en slechtzienden in de tapkamers van de politiediensten een eerste stap naar de daadwerkelijke verwezenlijking ervan.

De beperkte toekenning van politionele bevoegdheden is slechts gericht op de efficiënte en effectieve werking van de politiediensten. Door de inzet van blinde en slechtziende burgerpersoneelsleden in de tapkamers kan de capaciteitsbesteding bij de politiediensten aanzienlijk worden verbeterd. Voor deze andersvaliden komt er nog bij dat het gebrek aan visuele capaciteiten juist een meerwaarde betekent in de functie die zij uitoefenen, vermits de auditieve waarneming bij deze personen zeer sterk ontwikkeld is.

Bron: http://www.jobpol.be