4. Commissaris

Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambtenaren die
traditioneel in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader. Deze politieambtenaren zijn bevoegd voor de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Het operationeel kader kan bovendien een kader
van agenten van politie omvatten. De personeelsleden van dat kader worden agenten van politie genoemd. Maar ze zijn geen politieambtenaren, maar hebben wel een beperkte politiebevoegdheid.

Deze indeling is gebaseerd op verschillen op het vlak van bekwaamheden,
verantwoordelijkheden, de aard en complexiteit van de uit te voeren opdrachten.
Zeg maar: “De juiste persoon op de juiste plaats”. Deze verschillende kaders zijn toegankelijk voor personen van Belgische nationaliteit die voldoen aan de verschillende selectiecriteria voor elk kader.

De politieambtenaren van het officierskader zijn bij de start van de loopbaan commissaris van politie. Waar je commissaris van politie kan worden via een intern promotie-examen dat voor de hoofdinspecteurs van politie wordt georganiseerd (interne selectie), kan je voor het
officierskader ook op basis van diploma en vanuit de ‘markt’ gerekruteerd worden (externe selectie).
Geen voorafgaande ervaring of loopbaan bij de politie nodig!

Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en uitgesproken leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van medewerkers op zich in grotere teams of entiteiten.
Vaak ontwikkelt een officier zich in zijn verdere loopbaan tot eindverantwoordelijke op directie- of korpsniveau. Logisch dus dat het competentiemodel voor het officierskader hoge competenties
in diverse clusters (managen van informatie, taken, mensen en het managen van de interpersoonlijke relaties en zichzelf) zal omvatten.Als commissaris heb je een uitgesproken leidinggevende opdracht

Taakgericht zal van de politieambtenaren van het officierskader verwacht worden dat operationele doelstellingen binnen het verantwoordelijkheidsdomein worden gehaald, dat het personeelslid in staat is in het raam van een projectmatige of beleidsmatige aanpak doelstellingen, actieplannen en acties te ontwikkelen. Een boeiende job dus voor wie van uitdagingen gecombineerd met opvolging, bijsturing en rapportering houdt!

Als officier zijn de jobopportuniteiten legio. Zo kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu
één van de 194 korpsen van lokale politie of het korps van de federale politie betreft.

Politiekorps, politiebevoegdheid, officierskader, leidinggevende taken, informatie, taken, mensen, interpersoonlijke relaties, taakgericht, rapportering, boeiende job, uitdagingen, bijsturing, jobopportuniteiten