3. Hoofdinspecteur

Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambtenaren die traditioneel in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader. Deze politieambtenaren zijn bevoegd voor de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Het operationeel kader kan bovendien een kader van agenten van politie omvatten. De personeelsleden van dat kader worden agenten van politie genoemd. Maar ze zijn geen politieambtenaren, maar hebben wel een beperkte politiebevoegdheid.  

Deze indeling is gebaseerd op verschillen op het vlak van bekwaamheden, verantwoordelijkheden, de aard en complexiteit van de uit te voeren opdrachten. Zeg maar: “De juiste persoon op de juiste plaats”. Deze verschillende kaders zijn toegankelijk voor personen van Belgische nationaliteit die voldoen aan de verschillende selectiecriteria voor elk kader.

De politieambtenaren van het middenkader zijn hetzij hoofdinspecteurs van politie, hetzij hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie. Voor deze laatste categorie spreekt men in de politie ook van het ‘gespecialiseerd middenkader (GMK)’. Daar waar je hoofdinspecteur wordt via een intern promotie-examen dat voor de inspecteurs van politie wordt georganiseerd (interne selectie), word je voor het gespecialiseerd middenkader op basis van diploma en vanuit de ‘markt’ gerekruteerd (externe selectie). Geen voorafgaande ervaring of loopbaan bij de politie nodig!

Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en hebben ook leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van inspecteurs en agenten van politie op zich in kleinere teams of entiteiten. Logisch dus dat het competentiemodel voor de hoofdinspecteurs ook competenties in het managen van mensen zal omvatten.

Taakgericht zullen van de politieambtenaren van het middenkader ook hogere competenties worden verwacht. Vandaar dat het halen van doelstellingen of het leiden van teams of entiteiten in het raam van een projectmatige of beleidsmatige aanpak van fenomenen een werkelijkheid kan zijn.

Als hoofdinspecteur van politie (al dan niet met specialisatie) kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu één van de 194 korpsen van lokale politie of het korps van de federale politie betreft.

Bron: www.jobpol.be